top of page

Sammen skaber vi et frirum hvor du kan give udtryk for det, der fylder i dig og/eller gør ondt. Med omsorg, nysgerrighed, empati og nærvær, vil jeg lytte til dig og støtte dig i det, som er godt for dig, og som kan hjælpe dig videre i livet. Terapien tager udgangspunkt i din problemstilling og det som fylder hos dig her og nu.

Min erfaring er, at det folk opsøger en terapeut for, ikke forsvinder ved et trylleslag. Det at arbejde med sig selv tager tid og koster energi. Ændringer og personlige resultater kan derfor ikke nødvendigvis ses fra gang til gang, men over en længere periode evt. med et intensivt forløb eller længere pauser imellem samtalerne. Det er svært at forudsige samtalens forløb, karakter og terapiens varighed, da alt dette afhænger af din behov og din proces. 

Som terapeut er det vigtigt for mig at forstå hver enkelt af mine klienters unikke situation, og det ligger naturligt til mig at være empatisk, lyttende og nysgerrig på det, der fylder for dig. Min terapeutiske tilgang er præget af et kristent menneskesyn, hvor hvert enkelt menneske er elsket og værdsat, og hvor der er mulighed for håb og forandring.

Jeg har en bred erfaring med terapi, og uanset hvad du kommer med, er jeg overbevist om, at vi ved fælles hjælp kan udforske problematikken og arbejde målrettet med de tematikker du oplever.

Jeg tilbyder både individuel og parterapi.

Her er der en beskrivelse af de terapeteutiske redskaber som jeg anvender og har set skabe større frihed og vækst hos mange personer

Parterapi er en nødvendig hjælp for enormt mange par i løbet af deres forhold... 

bottom of page